Turglede - alene eller sammen med venner. "Turtips i Fræna" er hovedsider - men vi kryper av og til ut av egen kommune - Romsdalregionen har mye å by på!
Så frister vi andre - med noen bilder?
Hilsen "Turkameratene" - av og til bare to - andre ganger flere!